วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง จัดงานสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำปี 2566

12 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2565 ณ ลานกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร
แกลลอรี่