ออกร้านแสดงผลงาน จำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

24 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์                อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน U2T โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยมีนายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอาวุโส อ.หางดงเป็นประธานเปิด นายวิเชียร เชิดชูตะกูลทอง บริษัทภราดรอินโนซิส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองควาย ภายใต้ความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทภราดรอินโนซิส สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนร่วมพิธีเปิด เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมีการออกร้านแสดง จำหน่าย สินค้า ผลงาน และผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วม ภายใต้แนวคิดการนำเสนอภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน โดยมีบูธนำเสนอผลงานกว่า 50 บูธ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ กาดเตาอิฐ ลานเตาอิฐโบราณ ภราดร กรีน (สี่แยกพืชสวนโลก) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
แกลลอรี่