จุดประกายศักยภาพเชิงนวัตกรรม

25 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมจุดประกายศักยภาพเชิงนวัตกรรม ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี ดร. ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting และห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่