คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

24 กรกฎาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.ดวงนภา กันธมาลา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ “การสกัดสาร Quercetin จากพลูคาว การทดสอบความเป็นพิษในหนูทดลองและการทดสอบผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ S. suis สายพันธุ์ต่างๆ” (ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี2563) และคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และแปลงเพาะปลูกสมุนไพรพลูคาวสายพันธุ์ที่จะใช้ในการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พศ 2563 ในโอกาสนี้นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และคณะ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และบรรยายเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและหารือแนวทางการนำไปต่อยอดงานวิจัย และมอบหมายให้นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะนักวิจัยฯเข้าดูงานวิจัยของศูนย์ฯ แปลงพืชสมุนไพรและโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคต
 
แกลลอรี่