คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง และคณะทำงาน

11 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาปนา กิตติกุล และอาจารย์อัมพิกา อำลอย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณปิยวรรธษ์ บุญโชติ ผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง พร้อมด้วย คุณแสงดาว อารีย์เกิดเพียร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ และคณะทำงาน
ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อแนะนำโครงการและขอรับคำปรึกษาด้านการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ตามแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ 'โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ' และ 'โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มประตูทางเข้าพื้นที่กิจการและป้ายน้ำพุร้อนสันกำแพง' รวมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการรับใช้สังคมร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่