ศูนย์วิจัยและพัฒนา เวทโปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และทีมงาน เข้าพบ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่

16 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ให้การต้อนรับ คุณอรวรรณ อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เวทโปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
แกลลอรี่