เปิดแล้ว!! Chiang Mai International Engineering School พื้นที่สำหรับนักศึกษาวิศวฯ หลักสูตรนานาชาติ

7 ตุลาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Chiang Mai International Engineering School: Engineering International Zone พื้นที่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของคณะฯ ณ ชั้น 2 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงสาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย โดยจะใช้เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานเรื่องหลักสูตร ตลอดจนใช้เพื่อการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26791
แกลลอรี่