พิธีสรงน้ำและห่มผ้าสไบ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำพิธีสรงน้ำและห่มผ้าสไบ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธทศพลชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
แกลลอรี่