นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ GSB Business Case Challenge

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายคณาธิป สินธุเศรษฐ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 631610038/สมาชิกชมรมสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกทีม ได้แก่

นายชนากานต์ ลิ้มธงเจริญ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธานนท์ โกรพินธานนท์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปวเรศ เทวหสกุลทอง นิสิต BAScii จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายรณกฤต พงศ์พุทธชาติ นิสิตคณะพาณิชย์และการบัญชี (Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธนกฤต ขวัญแข นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (COMSCI) เกษตรศาสตร์บางเขน
ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ GSB Business Case Challenge

ภายใต้ไอเดีย “สินเชื่อ 30 วัน” สินเชื่อระยะสั้นมากที่ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนชาวหาบเร่แผงลอยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน แต่ยังสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินระยะยาวและออกแบบมาให้ยืดหยุ่นกับวิถีชีวิตของผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง

ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่