ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Workshop & Campus Tour กับ CM-IES

15 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

??Chiang Mai International Engineering School - CMU??
.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
??Workshop & Campus Tour กับ CM-IES????
.
พาทัวร์รอบ มช. พร้อมเปิดโลกทัศน์วิศวกรรมนานาชาติ มช.?????
.
.
+ พูดคุยเกี่ยวกับ หลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
+ Campus tour
+ Workshop โดย หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์
+ Workshop โดย หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม
.
#ลงทะเบียนฟรี?
??ลงทะเบียนเลยที่ https://cmu.to/wt3lP
.
?? ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-16.30 น.
??ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช
**พ่อแม่/ผู้ปกครอง 1 คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้ 1 คน**
แกลลอรี่