ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Sapporo Gakuin University และ Kagawa Gakuin University

6 มีนาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Sapporo Gakuin University และ Kagawa Gakuin University จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น SGU-KU-CMU 2019 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 -11 มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7211 
แกลลอรี่