ผู้ช่วยภารกิจคณบดีพยาบาล มช. ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

26 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร. ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยภารกิจคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Andrew Davey, Director of International (Griffith Health) พร้อมด้วย Ms. Ann Toh, Regional Marketing Manager จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งพบปะกองวิเทศสัมพันธ์และผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
.
ขอขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แกลลอรี่