ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2

7 พฤษภาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 น.
เข้าดูผลได้ที่ https://quota.reg.cmu.ac.th

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ให้ตรวจสอบประกาศได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่สมัครโดยตรง
แกลลอรี่