ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เข้าพบปะและพูดคุยวางแผนความร่วมมือการดำเนินงานกับคณบดี

5 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน ตัวแทน รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ในโอกาสเข้าพบปะและพูดคุยวางแผนความร่วมมือการดำเนินงาน พร้อมแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
แกลลอรี่