24 พฤศจิกายน 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ EP230001 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท

สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา  

ตามรายละเอียดประกาศรับสมัครใน QR Code   และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.stri.cmu.ac.th