คณะแพทย์ มช. ร่วมกับ CAMT แถลงข่าวนวัตกรรมโครงการเกมโลกเสมือนจริง สำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

25 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวนวัตกรรมโครงการเกมโลกเสมือนจริง สำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.จักรกริช กล้าผจญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิจัย อ.ดร.นพพล ชูศรี อ.ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี และนายณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์ ร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งเกมโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ในรูปแบบของสื่อ Interactive เป็นเกมที่จำลองบรรยากาศการเล่นเกมในงานวัด ให้ผู้ป่วยสามารถขยับร่างกายและใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่แพทย์ต้องการบำบัดฟื้นฟู บำบัดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้ สามารถสร้างแรงจูงใจใหม่ในการฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความบาดเจ็บทางสมองที่ส่วนใหญ่จะอ่อนแรงครึ่งซีก แต่อยู่ในระดับที่ยังสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสมองได้ ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่