ถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 35 และผ้าป่าวัดป่าพุทธพจนาราม ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโฮมโปร สาขาหางดง และสาขาโฮมโปรในภาคเหนือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จัดโครงการมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 35 ถวายแด่ วัดป่ายาง วัดโขงขาว วัดหม้อคำตวง วัดสันคะยอม วัดช่างฆ้อง วัดดับภัย วัดช้างรอง วัดป่าขันติธรรม วัดเชียงมั่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบสานการประพฤติปฏิบัติตนในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ให้แก่บุคลากร คณะบริหารธุรกิจตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ภายในงานมีพิธีทอดผ้าป่าปลูกต้นไม้ให้วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์จาก 9 วัด ร่วมอนุโมทนา วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.15 น. ณ โฮมโปร สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่