วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Wenzhou Medical University ณ มลฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

20 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทำงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Wenzhou Medical University โดยมี Prof. Dr. Lin Geyin รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจว ให้การต้อนรับและได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยตลอดทั้งการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ขณะเดียวกันได้แสดงความหวังว่าจะสานต่อความร่วมมือในเชิงลึกด้านการแพทย์คลินิก การแพทย์แผนโบราณ มนุษยศาสตร์ ตลอดทั้ง ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ และยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมาศึกษา วิจัยและเข้ามาแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนจีนและไทย


การประชุมดังกล่าวได้มี Mr. Xu Di หัวหน้าฝ่ายแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศของ มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจว เข้าร่วมต้อนรับด้วย ก่อนการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ และคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมโรงพยาบาล Wenzhou Medical University The 1st Affiliated Hospital โดยมี Prof. Dr. Gao Zhihong ผู้อำนวยการแผนกสารสนเทศทางการแพทย์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาล และได้นำเสนอการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ท่านผู้อำนวยการ ยังได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกงานระยะสั้นที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และสาขาอื่น ๆ เพื่อยกระดับวิสัยทัศน์นานาชาติและความสามารถด้านนวัตกรรมของนักศึกษา

แกลลอรี่