คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

9 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ EP190061 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRFMk1BPT0-T0RZNU5nPT0 

แกลลอรี่