คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 4 ตำแหน่ง

6 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 

- พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค 2 ตำแหน่ง 

- พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง

- พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง


สมัครงานออนไลน์ คลิก


แกลลอรี่