รับมอบอาหารจำนวน 300 กล่อง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอาหารจำนวน 300 กล่อง จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และจิตอาสาการให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่