กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3 กรกฎาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ 
แกลลอรี่