ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่