พิธีทำบุญอาคารหอพักหลังที่ 2 และ 3 (หอพักใหม่) ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญอาคารหอพักหลังที่ 2 และ 3 (หอพักใหม่) ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และได้รับเมตตาจากพระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 

่าวโดย : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

แกลลอรี่