ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์และเสวนา : Inventing Tomorrow

23 สิงหาคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และสถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดฉายภาพยนตร์และเสวนาเรื่อง Inventing Tomorrow ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาพยนตร์จะนำเสนอเรื่องราวของเยาวชนผู้สร้างนวัตกรรมจากทั่วโลกที่ได้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัยเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โดยได้ลองผิดลองถูกด้วยความสงสัยและความไม่มั่นใจต่าง ๆ ซึ่งทำให้พวกเขาเติบโตไปตามวัย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนคิดให้ยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.inventingtomorrowmovie.com/

กิจกรรมประกอบด้วย
• การฉายภาพยนตร์เรื่อง Inventing Tomorrow
• เสวนาหลังการฉายภาพยนตร์โดย
- Laura Nix ผู้กำกับภาพยนตร์
- Sahithi Pingali เยาวชนนักประดิษฐ์จากภาพยนตร์
- ด.ช. เหมวิช วาฤทธิ์ นักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขัน Google Science Fair ประจำปีนี้

โรงเรียนหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการสำรองที่นั่งเป็นกลุ่ม กรุณาโทร 053-107-772 หรือ 081-883-4008 

แกลลอรี่