สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ และนักวิจัย

12 มิถุนายน 2563

สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ และ นักวิจัย

ผู้สนใจ download ใบสมัครได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/job/j2_12.pdf และส่งเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศนี้
มาที่ E-mail: spp@cmu.ac.th (ระบุว่าสมัครงาน)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563