พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

7 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณปรีชัย ธารนิทัศน์ กรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันส่งเสริม เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ตลอดจนพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง รวมถึงระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ อีกทั้งร่วมจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านระบบการวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ การวัดพร้อมทดสอบในระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ (EV) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่