ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารก่อสร้างโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center)

8 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารก่อสร้างโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ ณ บริเวณก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ ที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ2564


          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เช่าที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 7-2-76 ไร่ ริมแม่น้ำปิงจากกรมธนารักษ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center) เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรง เป็นพื้นที่เปิดให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ด้วยหลักการสำคัญคือ การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และปัญญา ด้วยเป้าหมายคือลดอัตราการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้คนป่วยน้อยที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่า สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

แกลลอรี่