คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

1 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่