คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ EP190061) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

14 พฤษภาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190061 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่