ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

28 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
แกลลอรี่