พิธีบวงสรวงสมโภชตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
แกลลอรี่