คณบดีวิศวฯ มช. นำทีม ดูงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่(EV) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

16 มีนาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ (EV) ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EV พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล และคณาจารย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

แกลลอรี่