นักวิจัย CTRD - MDRI จับมือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วางแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าทอชุมชนเพื่อก้าวสู่ Thailand’s Soft power MDRI Gallery

22 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

คณะทำงานโครงการ Creative Lanna Fashion Soft Power  โดย ดร. เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร. ชินานาฏ วิทยาประภากร นักวิจัยร่วม ได้จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผ้าทอบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าทอของชุมชน และสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการและอิทธิพลของ Thailand’s soft power โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนด้านความเชื่อ (FAITH) และด้านการแต่งกาย (FASHION) 

โดยในกิจกรรมนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันสรุปเรื่องเล่า ความเชื่อของชุมชนบ้านหนองเงือก หนองออกฮู เงือก ฯลฯ และความต้องการของชุมชน เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าทอในระยะต่อไป

#CTRD #MDRI #CMU #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #creativelanna #lanna #fashion #softpower #FAITH #ความเชื่อ #ล้านนาสร้างสรรค์

แกลลอรี่