คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใส่ใจสุขภาพ Pharmacy CMU Smart Health

26 พฤษภาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใส่ใจสุขภาพ Pharmacy CMU Smart Health
ตามที่ ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ ประสิทธิผลของแพลตฟอร์มนวัตกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองอย่างอัจฉริยะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU Health จัดขึ้นโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เกิดการสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีผ่านการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพในทุกวัน ซึ่งการจัดการโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านอย่าลืมหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และทางคณะฯ ก็พร้อมเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่ทางคณะฯ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นในครั้งต่อไป
แกลลอรี่