ศูนย์เครื่องมือกลาง วิทยา มช. จัดอบรมฟรี สำหรับนักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

23 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการประยุกต์ใช้สำหรับนักวิจัยและบุคลากรผู้สนใจด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ฟรี***

ภาคบรรยาย 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ภาคปฏิบัติการ 16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์. ??
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนฟรี ที่ https://cmu.to/zH3Yi 
แกลลอรี่