ศูนย์วิจัยวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม มช. จัดกิจกรรม TRU – CMU International Field school

22 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thompson Rivers University, Canada จัดกิจกรรม TRU – CMU International Field school ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับผู้แทนจาก Thompson Rivers University ในวันที่ 22 พฤษภาคม ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 12 วัน ของการจัดงาน จะมีการจัดกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Overview of climate change and human activities impacts on environment, Specific in northern Thailand’s and Canadian environmental issues, หัวข้อ Water quality and microbial diversity in Thailand and Canada in the context of land use, human activities and climate. และ หัวข้อ Sustainable Best Management Practice in Land Use Planning in Northern Thailand เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการออกพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการนำเสนอผลการศึกษา และระดมความคิดเห็น ตลอดจนกิจกรรมการทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั้ง 2 สถาบัน ได้พัฒนาทักษะความรู้ในการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปต่อยอดในอนาคต


แกลลอรี่