รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G โครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ต่อยอดไอเดีย พัฒนานวัตกรรม เน้นคิดจริง ทำจริง เพื่อใช้ในธุรกิจได้จริง

16 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 กลุ่มทรู โดยคุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไป เขตภาคเหนือตอนบน และคุณวีรดา ชัยกิตรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5 G ทางการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G Temi Connect & Cerebot ลงพื้นที่ปฎิบัติการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำอัจริยภาพของเทคโนโลยี 5G สู่สถาบันการศึกษา ร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นให้นิสิต นักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดีย สร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G Temi Connect & Cerebot ผ่านเครือข่ายทรูอัจฉริยะ True 5G และหุ่นยนต์ ณ หอเกียรติยศ 36 ปี อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

แกลลอรี่