เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2563

19 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2563
วันที่ 20 เม.ย. 64 (09.00 น.) - 25 เม.ย. 64 (23.59 น.)

Link: https://regist.reg.cmu.ac.th/

กำหนดการสำคัญการลงทะเบียน
- ระดับปริญญาตรี
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/reg-files/63/dateEnrollment-363-th.pdf
- ระดับบัณฑิตศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/reg-files/63/dateEnrollmentG-363-th.pdf

ปฏิทินการศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/calendar/
แกลลอรี่