ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

1 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Wonho Choe, Ph.D. จาก Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมศักยภาพงานงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่