คณะเทคนิคการแพทย์ มช.ให้การต้อนรับ Dr.Olivier EVRARD ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัย AMS-CMU and IRD Research Collaboration

30 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Olivier EVRARD, Representative of IRD (Institut de Researche pour le Developpement) in Thailand ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัย AMS-CMU and IRD Research Collaboration และร่วมประชุมกับคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายใต้ความร่วมมือ TICA เพื่อนำเสนอการวิจัยที่ทางโครงการได้ดำเนินการวิจัยร่วมกันกับคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00น.
แกลลอรี่