พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 48 ประจำปีการศึกษา 2564

1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบและกล่าวให้โอวาท ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

แกลลอรี่