สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา : Art Exhibition 2019

20 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานศิลปะของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าจากสาขาวิชาศิลปศึกษาสู่สาธารณะชน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในหลักสูตรศิลปศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มช. แก่ผู้ที่เข้าร่วมชมผลงานอีกด้วย โดยในปีนี้ มีผลงานศิลปะ 69 ชิ้น ร่วมจัดแสดง ณ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่