โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน

13 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program) และเป็นวิทยากรในการอภิปรายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program) หัวข้อ “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่หัวหน้างานจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Online Meeting ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่