เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work (ฟรี)

30 ตุลาคม 2563

คณะนิติศาสตร์

THAC และคณะนิติศาสตร์ มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work"  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
---------------------------------

“ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work!!” สัมมนาที่ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา โดยเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาตรวจสอบเมื่อต้องทำสัญญาธุรกิจ ข้อควรระวัง รวมทั้งกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะวิธีการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า คู่ค้า ให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจากการทำธุรกิจ

หัวข้อ
1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
2. ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนการร่างสัญญาธุรกิจ เช่น รูปแบบและประเภทของสัญญาในการทำธุรกิจ
3. ข้อควรระวัง เมื่อข้อเท็จจริงกับสัญญาขัดแย้งกัน
4. การนำกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการประนอม และการอนุญาโตตุลาการ มาใช้เมื่อเกิดข้อพิพาท

วิทยากร
1. คุณไบรอัน คัทเชล (อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC)
2. คุณพาวิไล พลอยธรรมชาติ ทนายความ บริษัท Tilleke & Gibbins
 
แกลลอรี่