ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

12 กรกฎาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

  • มีประสบการณ์ในการทำงานในภาคธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  • มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้


อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2562


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php


ข้อมูลโดย : https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php