Webinar “ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ”

29 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Webinar ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การเรียนและใช้ชีวิอยู่ใน มช.อย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ การจัดการเรียนการสอนสำหรับน้องใหม่ และบริการ สวัสดิการต่างๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563  
แกลลอรี่