ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210037 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์

5 พฤษภาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210037 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3523 
แกลลอรี่