ร่วม พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020”

12 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ฝึกสอน หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฯ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ

โดยในครั้งนี้ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม 25 ชนิดกีฬา นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่กว่า 400 คน ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 “เดอะซันเกมส์” (The Sun Games) พิธีเปิดรูปแบบใหม่ ระบบแสง สี เสียง อลังการ พื้นที่โรงยิม เริ่มด้วยขบวนนักกีฬาที่เดินจากบริเวณหน้าพระศรีศาสดาเข้าสู่อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) การแสดงพิธีเปิด อาทิ ชุดการแสดงชุด “The Element of Galaxy” การแสดงชุด “เป็นหนึ่ง” การจุดคบเพลิงกราฟฟิก มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ปราโมทย์ ปาทาน”
แกลลอรี่