ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Jawaharlal Nehru University

27 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Jawaharlal Nehru University เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

การมาเยือน Jawaharlal Nehru University ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก Prof. M. Jagadesh Kumar อธิการบดีและคณะผู้บริหารของ Jawaharlal Nehru University โดยมีการนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การร่วมพูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญตามวิชาการสาขาต่างๆ ตามความต้องการ เช่น postcolonial studies, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา และภาษา (ไทย, ฮินดี, สันสกฤต) และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายหลังจากการร่วมเจรจา ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

Jawaharlal Nehru University (JNU) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินเดีย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับโลก JNU ตั้งอยู่ในเมือง นิวเดลี และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปี 2018 JNU ถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ รวมถึงได้รับรางวัล Best University Award จากประธานาธิบดีของอินเดียในปีเดียวกัน ภายหลังการก่อตั้งในในปี 1969 JNU ได้นำสาขาวิชา ตลอดจนกระบวนทัศน์ใหม่ของหลักสูตรการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอินเดีย มีการกำหนดสัดส่วน 1 ต่อ 10 ระหว่างผู้สอนผู้เรียน ใช้วิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการวัดผลด้วยการสอบเพียงอย่างเดียว
ข้อมูลโดย : https://www.cmu.ac.th/th/article/eddff8f5-7914-4c56-984b-543615aa5f2a
แกลลอรี่